Styrelsen

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Inger Norberg
Maria Johansson
Anna-Karin Ljunggren
Camilla Andersson
Helen Karlsson
Lotta Rosén

0390-311 70, 076-644 25 27
0390-330 14, 070-396 86 95
070-636 26 09
0390-320 25, 070-566 75 08
076-040 53 81

Vireda Trädgårdsförening
c/o Inger Norberg
Vireda Fridslund 1
578 92 ANEBY
 
Bankgiro 857-6027
 
Medlemsavgift 50 kr/familj.
Glöm ej namn och adress