Vireda Kyrka

Vireda Kyrka är en träkyrka som byggdes före år 1344. Den äldsta delen består av ett rektangulärt långskepp. Kyrkan är en av de bäst bevarade träkyrkorna från medeltiden. Kring ca 1500 byggdes en sakristia i sten i norr. I öster finns koret i sten som är i samma bredd som långhuset och är en ombyggnad sedan 1705. Vid samma tid byggdes också det nya kyrktornet. 1755-57 byggdes "Nykyrkan" med en tillbyggnad mot norr.

Vireda kyrka har väggmålningar från slutet av 1400-talet i mäster Amunds stil. Motiven är bland annat passionshistorien, Jesus som världshärskare och dödssynderna. Takmålningarna i senbarock stil målades av provincialmålaren Olof Rosenblad i Gränna under tiden för byggandet av Nykyrkan. Motiven skildrar Kristi himmelsfärd, uppståndelsen, bönen Fader Vår och treenigheten. I Nykyrkan avbildas yttersta domen.

Ovanför altaret hänger ett triumfkrucifix från slutet av medeltiden. Predikstolen är en gåva av Per Brahe den yngre från 1663 och är utförd i ekintarsia. Dopfunten dateras till tidigt 1200-tal och kan ha stått i en tidigare romansk kyrka som nu är borta. Den är utförd av "Lekerydsmästaren".

Kyrkans första orgel med dess orgelfasad utfördes av Jonas Wistenius år 1755. Den ändrades 1908. I Nykyrkan hänger ett porträtt av presidenten Henrik Hammarberg också känd under namnet "Stenbocks kurir". Han är begravd i Hammarbergs kapell under koret. I vapenhuset finns en bronsstaty av Stenbocks kurir utförd av artisten Olga Lanner. På Svenska kyrkans hemsida finns utförligare information från länsantikvarieämbetet. Där finns också en virtuell rundvandring för att se kyrkan på webben i 360o.